یه روز خوب میاد که بالای عکسم مینویسن انالله و انا الیه ر