ماه تولدتان چه رنگیست؟؟!مهر: صورتیشما همواره در تردید هستید ...

ماه تولدتان چه رنگیست؟؟!

مهر: صورتی شما همواره در تردید هستید تا در هر کاری بهترین باشید و دوست دارید تا حد امکان به دیگران کمک کنید. به سادگی قانع نمی شوید. به زندگی با دیده ای مثبت می نگرید و دوست دارید با استفاده از تجارب گذشتگان بهترین زندگی را برای خود و خانواده تان فراهم کنید. به سادگی به کسی اطمینان نمی کنید. 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار