ازمنطق بدم می آید
چون حرف دل را نمیفهمد
دل باید بگوید و بگوی...

ازمنطق بدم می آید

چون حرف دل را نمیفهمد دل باید بگوید و بگوید و بگوید واو نفهمدونفهمدونفهمد بعد بیاید استدلال کند دل بیچاره عشق را میفهمد این استدلال نمیخواهد یک دل عاشق می خواهد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار