ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ...ﺍﻣﺎ...ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ...!ﻣﻘﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ...

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ...

ﺍﻣﺎ...
ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ...!
ﻣﻘﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ...
ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻬﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ...
ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺧـــــــــــﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار