دیشب هر کاری کردم  خوابم نبرد رفتم کنار پنجره به آسمون نگاه ...

دیشب هر کاری کردم خوابم نبرد رفتم کنار پنجره به آسمون نگاه کردم به تمام ستاره های بزرگ و پر نور که توجه هر زمینی رو توی اولین نگاه به خودشون جذب می کنن . به تک تکشون نگاه می کردم تا اینکه یا خسته بشم و برم سراغ یکی دیگه یا اینکه بهم چشمک بزنن اون موقع من هم خوشحال می شدم و جواب چشمکشون رو تو یه چشم به هم زدن می دادم .


خوشحال بودم ٬ نگاهشون می کردم ٬ می دیدمشون ٬ خواب رو فراموش کرده بودم ٬ بازیم گرفته بود....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار