کیجا د پن بجار دیار د ورجین ساره ساره عرق بزور کیجا ته مخملن...

کیجا د پن بجار دیار د ورجین ساره ساره عرق بزور کیجا ته مخملن تین ساره ساره الهی به هو گوشواره نگین ساره ساره غم عالم تو جر گوانه مخملن دی

ترجمه کنیییید مرررسی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار