★ﻣﻦ ﺍﻋـﺼــﺂﺑــَﻢ ﺑــِ ﮔــــــــﺂﺳﺖ ؛★
ﺣﺎﻻ ﻫـــــــﯽ ﺑﺸﯿﻦ ﺑـﺂ...

★ﻣﻦ ﺍﻋـﺼــﺂﺑــَﻢ ﺑــِ ﮔــــــــﺂﺳﺖ ؛★

ﺣﺎﻻ ﻫـــــــﯽ ﺑﺸﯿﻦ ﺑـﺂﺵ ﺑـــــــِﻶﺱ ...

"ﺣــﺎﺷـــــــــــــــــــﯿﮧ ﮐﺎﺭِ آﺩﻣــــــﺎﯾﮧ ﻻﺷــــــــــــﯿﮧ"
ﺑـــﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻠﮧ"
فکر نکن اهل جبران یا انتقامم...
خودم ریده بودم با اون انتخابم :|^___^

لاشی گـَــــری عـرضـــــــــــ ــــــــه مـیـخـــــــواد ،
مـا هـم کـه هـمـیـشـه عـاشـق آدم هـای بـا عـرضـه مـیـشـیـم !
اﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﺶ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ ﻭﻟﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﺶ ﻣﯿﺮﯾﻨﻪ...!!
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻤﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ

, ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺍﻳﻨو میگه...
ههheهه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است