بگذاریدبچه بمانم یادش بخیر.یادش بخیر.دوست دارم یه باردیگه