طنز جالب و باحال انواع داداش برای برخی دخترا ، اصولا برخی