۱- ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪﻭﻥﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ...

۱- ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ


ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار