تا حالا مورچه خار دیده بودین؟؟؟ نه دیده بودین؟؟ لایک کنید