نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

من برآ همیشه جسیکآم...بعضیآ خیلی لوسننننننننننننن

من برآ همیشه جسیکآم...بعضیآ خیلی لوسننننننننننننن

قآبلـ توجهـ بعضیآ..😹 💦

قآبلـ توجهـ بعضیآ..😹 💦

بعضیآ ارزششو دآرن.. :)

بعضیآ ارزششو دآرن.. :)

ای ام بعضیآ

ای ام بعضیآ

یِهـ روزے میـآد میگـے اینـ دیوونِهـ اِنگـآر واقِعَـن دوسَـم دآشتـآ...! :] #شهر_متروڪ #zArA

یِهـ روزے میـآد میگـے اینـ دیوونِهـ اِنگـآر واقِعَـن دوسَـم دآشتـآ...! :] #شهر_متروڪ #zArA

بعضیآ هم هستن وآقعیشونم فیکه :/

بعضیآ هم هستن وآقعیشونم فیکه :/

_ خـآطِـرِهـ یِـهـ جـوری آدمـو میگـآد + اِنگـآر دِلِـشـ بَـچِهـ میخـآد

_ خـآطِـرِهـ یِـهـ جـوری آدمـو میگـآد + اِنگـآر دِلِـشـ بَـچِهـ میخـآد

بعضیآ جورے قِضاوَتـ میڪُنن اِنگـار زاییدَنتـ :)) #Panii

بعضیآ جورے قِضاوَتـ میڪُنن اِنگـار زاییدَنتـ :)) #Panii

بعضیآ جورے قِضاوَت میڪُنن اِنگـار زاییدَنتـ:)) #فآفآ

بعضیآ جورے قِضاوَت میڪُنن اِنگـار زاییدَنتـ:)) #فآفآ

اِنگـآر تـو مِثـآلِ بـی چـون و چِـرآیِ مَسئَلِـه یِ رَفتَنـی . . . ! #13

اِنگـآر تـو مِثـآلِ بـی چـون و چِـرآیِ مَسئَلِـه یِ رَفتَنـی . . . ! #13

دُختَـریــ قَـویِـه کِهـ بِتـونِهـ اِمـروـز طُوریـ بِـخنـد..ـه کِهـ اِنگـآر دیـشَب گِریِهـ نَکَـردِه

دُختَـریــ قَـویِـه کِهـ بِتـونِهـ اِمـروـز طُوریـ بِـخنـد..ـه کِهـ اِنگـآر دیـشَب گِریِهـ نَکَـردِه

دُختَـریــ قَـویِـهـ کِهـ :) بِتـونِهـ اِمـروـز طُوریـ بِـخنـد#:)ـه کِهـ اِنگـآر دیـشَبـ گِریِهـ نَکَـردِه

دُختَـریــ قَـویِـهـ کِهـ :) بِتـونِهـ اِمـروـز طُوریـ بِـخنـد#:)ـه کِهـ اِنگـآر دیـشَبـ گِریِهـ نَکَـردِه

دُختَـریــ قَـویِـهـ کِهـ :) بِتـونِهـ اِمـروـز طُوریـ بِـخنـد#:)ـه کِهـ اِنگـآر دیـشَبـ گِریِهـ نَکَـردِه

دُختَـریــ قَـویِـهـ کِهـ :) بِتـونِهـ اِمـروـز طُوریـ بِـخنـد#:)ـه کِهـ اِنگـآر دیـشَبـ گِریِهـ نَکَـردِه

♨بــعضیآ اِنـگـآر عَقربــﮧ ے سآعَتـטּ ! هَــر ثآنیـﮧ⌚بآ یــِکے☝تیکـــ مــیزَنـט

♨بــعضیآ اِنـگـآر عَقربــﮧ ے سآعَتـטּ ! هَــر ثآنیـﮧ⌚بآ یــِکے☝تیکـــ مــیزَنـט

اِنگـآر #قَدَمـآمـ بـہ این خیـآبونـآ .. وَقتے کـہ تو نیستے #بَدجورے وآآبَستَـہ اَس ...

اِنگـآر #قَدَمـآمـ بـہ این خیـآبونـآ .. وَقتے کـہ تو نیستے #بَدجورے وآآبَستَـہ اَس ...

رفآقت مثله ←سیبیله به بعضیآ نمیآد

رفآقت مثله ←سیبیله به بعضیآ نمیآد

✘ به بعضیآ بآس گفت: ✘

✘ به بعضیآ بآس گفت: ✘

چقدر بعضیآ نامردن نه!

چقدر بعضیآ نامردن نه!