برم لالا...همه خوابن...شب بخیر...البته صبح همگی بخیر"""