به نام کسی که جدایی رو افرید تا قدر باهم بودنو بدونیمخیلی سخ...

به نام کسی که جدایی رو افرید تا قدر باهم بودنو بدونیم

خیلی سخته بعد از چند سال تازه بفهمی ک دوست داشتنش دروغ بوده ولی بازم بهت بگه دوست دارم،خیلی سخته وقتی ک میخوابی طعم واقعی مرگو بچشی ولی صبح ک چشماتو باز میکنی ببینی بازم نمردی و باید یه روز دیگه رو با خاطره هاش شروع کنی ولی اون دیگه پیشت نیست،پیشت نیست اما انگار هر لحظه کنارته ولی تو پیش اون بودی و هیچوقت ندیدت این مثل اون میمونه ک تو روبه گریه بندازه تو اونو بخندونی ولی اون یکی دیگه رو خوشحال کنه،خیلی سخته بهت بگه دوست دارم ولی نمیخوامت،میگن با یادش باید زندگی کنی ولی تا کی خوابشوببینی؟میگن ناامید نشو اخه درد ناامیدی رو نکشیدن چون ناامیدی و تنهایی و گریه تنها هدیه هایی بود که اون بهت داده ولی تو تموم زندگیتو بهش دادی،خیلی سخته بهش دل ببندی و دلتو بشکنه تو هم میتونستی دلشو بشکنی ولی این کارو نکردی چون خیلی دوسش داشتی،خیلی سخته بزرگ ترین ارزوت مرگ باشه ولی اون بتونه بایار تازه رسیدش خیلی راحت زندگی کنه بعد کل ثروتت ک عشقت بوده با کاخ ارزوهاتو یه جا خراب کنه اونوقت زیر اوار بی مهری وتنهایی از فقر محبت و دوس داشتن بشینی و زار زار گریه کنی خیلی سخته از ترس این ک مردم بهت نخندن و فکر نکنن ک دیوونه ای نتونی درد دلتو به کسی بگی حیلی سخته ارزوت کسی باشه ک از این و اون بشنوی هیچ اهمیتی واسش نداشتی حالا دیگه ارزوی نبودنتو میکنه خیلی سخته وقتی یادت بیاد ک حتی باشنیدن اسمش اونقدر خوشحال میشدی ک دوس داشتی داد بزنی ملی حالا با دیدنشم چیزی جز دردو عذاب نصیبت نمیشه چون اون دیگه واسه تو نیست خیلی سخته بعداز چند وقت ک میببینیش اشک تو چشمات حلقه بزنه ولی اشکات فقط واسه خودت مهم باشه خیلی سخته جرات هرکاری رو داشته باشی ب امید اینکه کوه پشتته ولی وقتی برگردی و پشتتو نگاه کنی ببینی یه عمره پشتت ب دره بوده حالا اون دیگه عشقش یه نفر دیگه ست اصلا تو واسش مهم نیستی اصلا رسم بازی قایم موشک زمونه اینه تو چشم میذاری و من قایم میشم اما تو یکی دیگه رو پیدامیکنی خدایاهمه ی این کارارو تو کردی به هر کی دل بستم تو دلمو شکوندی هرجالونه ساختم خرابش کردی هرجابا دیدن کسی دلم ارامش میگرفت تو اضطرابو تو دلم انداختی نمیدونم شاید این کارارو کردی تا به غیر از خودت به کسی امید نداشته باشم و به کسی دل نبندم پس حالا ک همه ی امیدم به توعه کمکم کن...........

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها