ﺷﺐ ﺍﺳﺖ... ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ... ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ... ﺑﺎ ﻏﺮﻭ...

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ... ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ... ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ... ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ... ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ... ﻧﮕﯿﺮﻡ... ﺑﮕﯿﺮﻡ, ﻧﮕﯿﺮﻡ... ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ... ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩﻡ... ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است