خخخخخخ بنظر شما این پاپیون رو باچی به سر این نی نی وصل کر