از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند :شما چگونه 60 سال باهم زندگی کردی...

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند :شما چگونه 60 سال باهم زندگی کردید؟

آنها جواب دادن :ما متعلق به نسلی هستیم که اگر چیزی خراب میشد آن را تعمیر میکردیم نه تعویض!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار