دانشمندان موفق به کشف علت اصلی عملکرد مناسب در برخی افراد با...

دانشمندان موفق به کشف علت اصلی عملکرد مناسب در برخی افراد با خواب کم شدند، آن‌ها دریافتند که ژن‌ها عامل کم خوابی و همچنین عملکرد طبیعی بدن این افراد هستند. محققان، 100 دوقلو را در این تحقیق خاص مورد بررسی قرار دادند. 59 جفت از آنها از یک تخمک و 41 جفت از دو تخمک بودند. تمام این دوقلوها از یک جنس و سالم بودند. دانشمندان میزان خواب شبانه آنها را در منزل به مدت هفت تا هشت شب اندازه گرفته و همچنین واکنش آنها به 38 ساعت بی‌خوابی و مدت خواب آنها را در آزمایشگاه بررسی کردند. درحالی که نیاز به خواب افراد متفاوت است، محققان دریافتند برخی از بزرگسالان کمتر از 6 ساعت خواب شبانه دارند و از کم‌خوابی شاکی نبوده و بدون هیچگونه مشکل در عملکرد، روز را بسر می‌برند. 

محققان دریافتند تفاوت ژن BHLHE41 در دو قلوها موجب نیاز به پنج ساعت خواب شبانه می‌شود. در عوض دوقلوهای بدون این ژن، 6 ساعت خواب نیاز دارند. دوقلوها با جهش ژنی، 40 درصد کمتر از دیگران در طی 38 ساعت بی‌خوابی عملکرد نادرست دارند. در این تحقیق، برای اولین بار مقاومت ژن BHLHE41 در انسان و ارتباط آن با کم‌خوابی مشخص شد. نتایج نشان داد اگر چه خواب نیازی بیولوژیکی است، اما افراد مختلف نیازهای متفاوتی دارند و این ژن‌ها هستند که موجب کم خوابی برخی افراد می‌شوند. نتایج این تحقیق در نشریه خواب منتشر شده است.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها