• چویی شیون متولد 10 /فبریه/ 1987 که میشه 21 بهمن• اون یه خو...

• چویی شیون متولد 10 /فبریه/ 1987 که میشه 21 بهمن

• اون یه خواهر کوچیکتر داره به اسم جیون
•  زبان انگلیسش و چینیش خوبه دان 6 کاراته داره و به بادیگارد
گروه معروفه
• شیون چهارمین نفر تو کره هس که از عکسش به عنوان تمبر
چینی استفاد شده
• اون بلده دروم بزنه
• رفتار خاصی داره به گفته دونگهه اون تو زندگی شخصیش هم مثه
ارتیستا رفتار میکنه
• هر روز صبح روزنامه به زبون انگلیسی میخونه(مگه به زبون کره
ای روزنامه نیس که به زبون انگلیسی میخونه شاید میخواد زبانش
رو قوی کنه! کی میدونه والا)
• معتقده 12 سال تفاوت سنی بین دختر پسری که عاشق همن مهم
نیس ( ای جان منو تو چقد فکرامون به هم نزدیکه )
• بابا شیون گفته من به پسرم هیچوقت کمک نکردم ( همینه دیگه
باباش پسرت مرده نه دوستان)
 گروه خونیش b هس

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار