هیچکس باسگهای وحشی بازی نمیکند ... اماسگهای آرام راهمه بالگد...

هیچکس باسگهای وحشی بازی نمیکند ... اماسگهای آرام راهمه بالگدمیزنند ...

گویی اینهابایدتاوان
آن وحشی هاراهم بدهند!
زندگی شبیه بازی سگهاست ...
نظرت چیست !!!
بایدآرام بود یا وحشی !.¡.!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...