عاشقت بودن آسون بودالبته اگه هیچوقت ترکم نمی کردیآره آرهدور ...

عاشقت بودن آسون بود

البته اگه هیچوقت ترکم نمی کردی
آره آره
دور انگشتم پیچیده
می بینمت ، وقتی که ببینمت
آره آره
حالا دارم از اطراف میشنوم
که تو فرار کردی
فکر نمی کردم که دلم برات تنگ بشه
اما حالا حس یه احمق رو دارم
ooh ohh

این به اندازه یه حمله قلبی بهم ضربه زد
وقتی که تو بالاخره ترکم کردی دختر
فکر می کردم که هیچوقت ازت نمی خوام که برگردی
اما نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم
نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم
نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم

هیچوقت به درستی تمام چیزهایی
که انجام دادی رو متوجه نشدم
انجام دادی
هیچوقت برات گل رز نخریدم
همیشه فقط دورور دوستام بودم
دوستام
و حالا از اطراف میشنوم که
تو فرار کردی
فکر نمی کردم که دلم برات تنگ بشه
اما حالا حس یه احمق رو دارم
ooh ohh

این مثل یه حمله قلبی بهم ضربه زد
وقتی که تو بالاخره ترکم کردی
فکر می کردم هیچوقت ازت نمی خوام که برگردی
اما نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم
نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم
نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم

نباید هیچوقت اجازه میدادم که اشتباه کنی
و توی دنیایی زندگی کنی که داره خاکستری میشه
یکم انجامش دادم ، میدونم که این صدمه خیلی بدی میزنه

چون این به اندازه یه حمله قلبی بهم ضربه زد
وقتی که بالاخره ترکم کردی
فکر می کردم هیچوقت ازت نمی خوام که برگردی
اما نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم
اما نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم
اما نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم
اما نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم
اما نمی خوام بدون تو توی این دنیا زندگی کنم

حالا از اطراف میشنوم
که تو فرار کردی
فکر نمی کردم دلم برات تنگ بشه
اما الآن حس یه احمق رو دارم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها