تصویری از دو نوه ی اسماعیل هنییه که روز گذشته در حمله موش