الهی!ای خالق بی مدد و ای واحد بی عددای اول بی هدایت و ای آخر...

الهی!

ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت ای حی بی ذلت ای بخشنده بی منت ای داننده رازها ای شنونده آوازها ای بیننده نمازها ای شناسنده نامها ای رساننده گامها ای مطلع بر حقایق ای مهربان بر خلایق عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر ... و بر عیب های ما مگیر که تو قوی و ما حقیر از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار