از خیاطی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟گفت :دوختن پارگی های روح با...

از خیاطی پرسیدند:

زندگی یعنی چه ؟گفت :
دوختن پارگی های
روح با نخ توبه !!!!
*****
از باغبانی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :
کاشت بذر عشق در زمین
دلها زیر نور ایمان !!!!!
*****
از باستان شناسی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :
کاویدن جانها برای
استخراج گوهر درون !!!!!
****
از آیینه فروشی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :
زدودن غبار آیینه دل
با شیشه پاک کن توکل !!!!!
****
از میوه فروشی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :
دست چین خوبی ها
در صندوقچه دل !!!!

بهترین تعبیر زندگی به کامتان...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار