گذری برتاریخ کوردستان......بخش ششمسرزمین کردستان بعد از ماده...

گذری برتاریخ کوردستان......بخش ششمسرزمین کردستان بعد از مادها

تمام سرزمین کردستان پس از امپراتوری ماد تا سال ۱۵۱۴ میلادی یک ایالات مستقل در مجموعه ی سرزمینیایران بود. در جنگ چالدران که بین نیروهای شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در سال ۱۵۱۴ میلادی انجام گرفت بر اثر شکست ایران، بخشی ازسرزمین کردستان از ایران جدا شد و نصیب عثمانی گردید.

امپراتوری عثمانی سالها بر بخش جدا شده سرزمین کردستان از ایران، فرمان‌راندند تا اینکه با پایان جنگ جهانی اول و نابودی امپراتوری عثمانی متصرفات آن:سرزمین کردستان، سرزمینهای عربی، آسیای کوچک وبالکان تدریجاً تقسیم و یا مستقل گردیدند. بخش جدا شده سرزمین کردستان از ایران، در نقشهٔ جغرافیای امروزی در سه کشور ترکیه، عراق، و سوریهقرار می‌گیرد.

منطقه امروزی کردستان عراق در دوران باستان بخشی از امپراتوری آشور را تشکیل می‌داد. آشور بانیپالدر سال ۶۳۳ پ م در گذشت. هوخشتره شاه ماد در حمایت از بابل به آشور اعلان جنگ داد. هوخشتره در سال ۶۱۴ پ م از کوه‌های زاگروس گذشت و ضمن تسخیر آبادی‌های آشوری سر راه، شهر اشور پایتخت دولت آشور را در محاصره گرفت. پس از سقوط شهر آشور، نبوپلسر پادشاه بابل به دیدار هوخشتره آمد و در آنجا پیمان دوستی ایران و بابل تجدید شد. در سال ۶۱۳ پ م شاه آشور در نینوا بود و این شهر نیز در سال ۶۱۲ پ م تسخیر شد.نبوپلسر رهبر بابلی‌ها به همکاری با ماد روی آورد.

در دوره‌های بعدی و پس از خیانت هارپاگ وزیر آستیاگ و توطئه مشترکش با کوروش و سقوط امپراتوری ماد این سرزمین بخشی از امپراتوری‌های هخامنشی،سلوکی، اشکانی و ساسانی گشت.اما همیشه بطور مستقل اداره می شد .

#کورد
#کوردستان
#کورد
#کوردستان
#تمدن
#اصالت
#فرهنگ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار