گاهی گمان نمیکنی ولی میشود،گاهی نمیشود که نمیشود!گاهی هزار د...

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود،گاهی نمیشود که نمیشود!گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست!گاهی نگفته قرعه به نام تومیشود!گاهی گدای گدایی وبخت یارنیست!گاهی تمام شهرگدای تو میشود

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار