آقو ديروز زنمون ازمون پرسيد بهترين فيلمي که تو عمرت ديدي چي ...

آقو ديروز زنمون ازمون پرسيد بهترين فيلمي که تو عمرت ديدي چي بود؟ گفتم فيلم عروسيمون،البته وقتي از آخر به اول ديدمش! گفت چرا از آخر به اول؟ گفتم آخه اينجوري اول يه شام مفصل خورديم، بعد يکم رقصيديم، بعد تو همه طلاهاتو از دست و گردنت درآوردي دادي به مادرم، بعد حلقه رو درآوردي دادي به من، آخرشم سوار ماشين شدي رفتي خونه بابات!... آقو تا اينو گفتيم زنمون پريد سرمون به حد مرگ مارو زد! ها ها ها ها ها ها...داغونم کردا له له شدم! واقعاٌ اين که ميگن صداقت بهترين راهه بسيار حرف مزخرفيه!!

 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...