میم مثل مهرداد (ممنون از دوست خوبم بانوی باران ک زحمتش کش