تقدیم به تو تقدیم به او تقدیم به همه استقلالیهای عزیز