ویژه کنید
عکس و تصویر مردم یه جوری خودشونو میگیرن که انگاری عکس پروفایلاشون خودشونن بخدا خوبیت نداره با عکس ...

مردم یه جوری خودشونو میگیرن که انگاری عکس پروفایلاشون خودشونن ...

مردم یه جوری خودشونو میگیرن که انگاری عکس پروفایلاشون خودشونن

بخدا خوبیت نداره با عکس مردم اینقدر خودتونو میگیرین

خخخخخ

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...