ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ ﻧﻔﺴﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﯾﺎ ﻧﻔﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ...

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ ﻧﻔﺴﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﻧﻔﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ ﺗﻮ ! ؟ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ... ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ! ؟ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ... ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ، ﯾﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ! ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ : ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻟﺤﻈﻪ، ﻟﺤﻈﻪ، ﻟﺤﻈﻪﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻋﺸﻘﺖ ﺫﺭﻩ، ﺫﺭﻩ، ﺫﺭﻩ ﯼ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺭﺍ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...