ﻣﮕﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋـُﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢﮐﻪ ﺩﯾـﻮﺍﻧﻪ ﯼ ﻫـﻢﻧﺒـﺎﺷﯿـﻢﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ...

ﻣﮕﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋـُﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﮐﻪ ﺩﯾـﻮﺍﻧﻪ ﯼ ﻫـﻢ ﻧﺒـﺎﺷﯿـﻢ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻮﺧﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻋﺎﺷــﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﯽ ﻓـﮑﺮ، ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺟﺎ می گـذﺍﺭﺩ ﺟﺪﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ ... اما درایـن میان ﮔﺎﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺭﺍﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮفت فقط کافیست ... تمام زندگیت... یک نفر باشد عااااشقتم تمام زندگیه من،عشق مهربانم ♥سمیرای من♥

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...