…می گویند سفیر انگلیس در دهلی از مسیری درحال گذر بود، می بین...

…می گویند سفیر انگلیس در دهلی از مسیری درحال گذر بود، می بیند یک جوان آگاه هندی لگدی به گاوی می زند، گاوی که در هندوستان مقدس است.

سفیر انگلیس از خودرو خود پیاده شده و به سوی گاو می دود و گاو را می بوسد . در این لحظه گاو ادرار می کند . سفیر انگلیس با ادرار گاو دست و صورتش را می شورد . بقیه مردم حاضر که می بینند یک غریبه این قدر گاو را محترم می شمارد، سجده می کنند و جلوی گاو آن جوان لگدزن را مجازات می کنند. همراه سفیر انگلیس می پرسد: چرا این کار را کردید؟! سفیر می گوید: لگد این جوان آگاه،فرهنگ هندوستان را پنجاه سال می خواست جلو بیندازد ،ولی من نگذاشتم!!!!! این قصه امروز ماست، …طرف دستش تا گردن توی خون ملت های منطقه است حالا با یه اب نخوردن توی بازی والیبال میگن فرهنگ و انسانیت رو ازش یاد بگیریم...! جهل عامل اصلی عقب ماندگی ملت هاست.. دشمنان یک ملت رواج دهنده جهل و خرافات در فرهنگ آن ملت هستند... به کجا چنین شتا بان #شیعه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...