اینجاخاورمیانه استما با زبان تاریخ حرف می زنیمخواب های تاریخ...

اینجا

خاورمیانه است ما با زبان تاریخ حرف می زنیم خواب های تاریخی می بینیم و بعد با دشنه های تاریخی سرهای همدیگر را می بُریم از شام تا حجاز از حجاز تا بغداد از بغداد تا قسطنطنیه از قسطنطنیه تا اصفهان از اصفهان تا بلخ بر سرزمین های ما مرده ها حکومت می کنند اینجا خاورمیانه است و این لکنته که از میان خون ما می گذرد تاریخ است. در پایتخت قصه های هزار و یک شب دیکتاتوری را به دار کشیدند سلطان سلیم برای جفت و جور کردن کابوس امپراتوری به هلال خصیب سفر کرد شاه عباس برای لندن پیام فرستاد عبدالوهاب روی نقشه ی صحرا خم گشت تا رد پای ترک ها و مجوس ها را به انگلیسی ها نشان بدهد اینجا خاورمیانه است سرزمین صلح های موقت بین جنگ های پیاپی سرزمین خلیفه ها ، امپراتوران ، شاهزادگان ، حرمسراها و مردمی که نمی دانند برای اعدام یک دیکتاتور باید بخندند یا گریه کنند.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها