چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند،یک  هفته قبل از ...

چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند،یک هفته قبل از امتحان پایان ترم ب مسافرت تفریحی رفتند.زمانی ک از مسافرت برگشتند،متوجه شدند درمورد تاریخ امتحان اشتباه کرده اند و در حقیقت یک روز دیرتر رسیدند و از امتحان جا ماندند.بنابراین تصمیم گرفتند پیش استاد خود بروند و علت جاماندن از امتحان را برای او توضیح دهند..آنها ب استادشان گفتند:ما ب مسافرت رفته بودیم ک در راه بازگشت،لاستیک ماشینمان پنچر شد و چون لاستیک زاپاس نداشتیم،مدت زیادی طول کشید تا ماشینی راپیدا کنیم و از او کمک بگیریم،ب همین دلیل دیر ب خانه رسیدیم.استاد باکمی مکث پذیرفت ک آنها روز بعد امتحان دهند..فردای آن روز هر4دانشجو ب دانشگاه رفتند و استاد هرکدام از آنهارا ب یک اتاق جداگانه فرستاد و ب هریک ورقه امتحانی داد... اولین مسئله ک 5نمره داشت سوال خیلی آسانی بود و آنها ب راحتی ب آن پاسخ دادند.سپس ورقه را برگرداندند تا ب سوال آخر ک 95 نمره داشت پاسخ دهند.سوال این بود:"کدام یک از چهار لاستیک ماشین تان پنچر شده بود؟"خخخخخ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...