(((((((((((ب سلامتی اون روز))))))))))) ب امید روزی ک بهم پیا...

(((((((((((ب سلامتی اون روز)))))))))))

ب امید روزی ک بهم پیام بدی جواب ندم بگی بیخیالش حالش خوبه اما بهت خبر بدن امروز تشیع جنازشه تو هم جا بخوری بیای ببینی تنم رو سنگ غصالخونست میگی پاشو شوخی کردم باهات بابا هرچی تو بگی نکن این کارارو تو ک میدونی من از این شوخیا بدم میاد اما ببینی دارن میشورنم و منم تکون نمیخورم ببینی کفنو میپیچن دورم میگی دروغه داری شوخی میکنی اما بیای سر خاکم ببینی گذاشتنم تو قبر میگی پاشو دیوونه باشه هر چی تو بخوای اما رو صورتمو باز میکنن چشام بستس سنگو میذارن روم خاک میریزن داد میزنی زندس دیوونه ها داره شوخی میکنه نریزید خاک اما یکی بیاد دستو بگیره بگه اون روزی ک بهت نیاز داشت کجا بودی ن شوخی نیست واقعیته آره واقعیت بزنی زیر گریه اما دیگه خیلی دیره خیلی دیر.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...