ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم(ص) ﻓﺮﻣﻮدند:ﻫﺮﮐﻪ روزه دار ﻣﻮﻣﻨﯽ را اﻓﻄﺎر دﻫﺪ ﺛﻮاب...

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم(ص) ﻓﺮﻣﻮدند:

ﻫﺮﮐﻪ روزه دار ﻣﻮﻣﻨﯽ را اﻓﻄﺎر دﻫﺪ ﺛﻮاب ۱۰۰ ﺣﺞ ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد . . . ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ! ✋✋✋ ☺☺

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...