آخرین گرگه گله رو اون آهویی کشت که گرگ بخاطرش علف خوار شده ب...

آخرین گرگه گله رو اون آهویی کشت که گرگ بخاطرش علف خوار شده بود....خیلی سخته که ببینی یه آهو اسیر پنجه های یه شیر شده!!ولی تلخ تر‎ ‎ازاون،اینه که ببینی یه شیر اسیر چشمهای یه آهو شد....نه بره گرگ میشود نه گرگ سیر، خسته شدم از جنس قلابی آدمها، دار میزنم بره ای را که احساس کند گرگ است!....کاش نقشه این سرزمین بجای گربه شبیه سگ بود،تا مردمش بجای این همه بی چشم ورویی،کمی باوفا بودند!....خدایا جلوی این لاشخورای تازه به دوران رسیده را بگیر..آنها میدانند که ما گرگها رام نشده هستیم اما از سختی روزگار رام شده ایم....میان این همه گرگ خودم روبه موش مردگی زده ام،نه اینکه ازخورده شدن بترسم،طاقت زخم تازه ندارم....کو رفاقت.!

کو صداقت.! رفیق و یار یعنی چه..؟! بنازم به قربان وفای سگ......خسته ام از شهری که گوسفندانش هم ادعای گرگی میکنند. ولی ازروباه هم هراس دارند...گرگهای این سرزمین به کویرمیگریزندچاره ای نیست روزگارپادشاهی خرگوشهاست...هنگام جدایی به من گفت سگ صفتی! اما هرگز ندانست رسم سگ جز وفا چیزی نیست...تازگی ها آدم ها آدم می درنj. و گرگ های بیچاره بیکار شده اند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...