برادرممن در این گرما چادرم را محکم میگیرمسخت استگرمم میشودام...

برادرم

من در این گرما چادرم را محکم میگیرم
سخت است
گرمم میشود
اما..
از تو هم خواهشی دارم
نگاهت...
نگاهت را که به زمین میدوزی
گرما برایم لذت بخش میشود
من به چادری که روی چشمهایت میزنی ایمان دارم
.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار