نظرتون راجبه این مدل مو چیه؟؟ منکه خیلی ازش خوشم اومده هه