سلام بر شاهه مردان علی(ع):ز لیلایی شنیدم یا علی گفت / به مجن...

سلام بر شاهه مردان علی(ع):

ز لیلایی شنیدم یا علی گفت / به مجنونی رسیدم یا علی گفت مگر این وادی دارالجنون است / که هر دیوانه دیدم یا علی گفت نسیمی غنچه ای را باز میکرد / به گوش غنچه آندم یا علی گفت خمیر خاک آدم چون سرشته / چو بر میخاست آدم یا علی گفت مسیحا هم دم از اعجاز میزد / زبس بیچاره مریم یا علی گفت مگر خیبر زجایش کنده میشد / یقین آنجا علی هم یا علی گفت علی را ضربتی کاری نمیشد / گمانم ابن ملجم یا علی گفت دلا باید که هردم یا علی گفت / نه هر دم بل دمادم یا علی گفت شهادت مولای متقیان امام علی (ع) بر تمام عدالت خواهان جهان تسلیت.(التماس دعا)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...