Cm Cm  cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm plzzzzاگه بخوای به من ی...

Cm Cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm plzzzz

اگه بخوای به من یک هدیه بدی از1تا20چه شماره ای روبهم میدی؟؟؟ 1-لب 2-کتک 3-سیگار 4:شارژ 5:شماره 6:دنیارو 7:چای 8:طلا 9:گل 10هرچی بدم بازم کمه 11:گیتار 12:دوستی پاک 13:عطر 14:ساعت 15:شام 16:بوس 17:لباس 18:مشروب 19:قلیون ....☆★☆★

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها