dost dashtan ke dalil nmikhad man bedon dalil asheghetam