الآن بیشتر دارن ازویسگون گله میکنن . . شما باید کاری کنید