اونایی که میخوان اسمشونو بگن و بگن که چه چیزی رو واسشون ب