ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺪﺍ...

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﺿﺠﻪ ﻧﺰﺩ
ﺯﺧﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻭﻧﻨﺎﻟﯿﺪ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺷﮏ ﻧﺮﯾﺨﺖ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺻﺪﺍﻫﺎﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...