هر کی این بازی رو تو گوشیش داره یا بازی کرده لایک کنه دور