#نی نی کـــــــــوچولــــــــــوم با #ناراحٺــــــــــی بیــ...

#نی نی کـــــــــوچولــــــــــوم با #ناراحٺــــــــــی بیــــــــــاد

#پیشــــــــــم #بغلــــــــــش کنــــــــــم #بگــــــــــم #ڪی ڪوچــــــــــولوی #منواذیــــــــــتـــــ ڪرده #اشڪ تو #چشاش جمع شہ #بگــــــــــہ #آقاتــــــــــون #هاپو شده همــــــــــش #گازم میگیــــــــــره #منم واسه ایــــــــــنکه #دل بچمــ #شاد شه #باهاش #نقــــــــــشه بڪشمــــــــــوبریــــــــــم #کلی آقامونــــــــــو #گاز بگیریــــــــــم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار