گاهی لازم است که برای هزارمین بار به خود یادآوری کنیم که جای...

گاهی لازم است که برای هزارمین بار به خود یادآوری کنیم که جای پایمان را مدیون چه کسانی هستیم...

گاهی لازم است برایه بد نیست نگاهی هم به زیر پایت کنی!!

☝بد نیست تا از تو بخواهم کمی
" حیا " به خرج دهی تا بتوانی لقب “دختر”بودن به خودت بگیری…تا این چنین این نام" مقدس " به تمسخر کشیده نشود!!

نمی دانم تا به حال چشمان پر از اشک فرزندان شهید را بر سر قبور پدرانشان دیده ای یا نه…؟

نمی دانم تا به حال سرفه های یک جانباز شیمیایی را از نزدیک دیده ای یا نه؟تا به حال دیده ای حال و روز یک جانباز اعصاب و روان را؟یا نه!!!

مطمئنم که ندیده ای…اگر دیده بودی که به این راحتی پایت را روی خون به زمین ریخته شده شان نمی گذاشتی...

✅دختر سرزمین من؛گاهی نیم نگاهی به زیرپایت کن!
و نیک بنگر برای رسیدن به چیزی که میخواهی بر چه پای میگذاری و ،میگذری!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار