ویژه کنید
عکس و تصویر ممنوعهِ دیدنه صورتی که سال هآست مآیه ننگتم بوده... ممنوعهِ اون که 2رنگه و پر ...

ممنوعهِ دیدنه صورتی که سال هآست مآیه ننگتم بوده... ممنوعهِ اون ک...


ممنوعهِ دیدنه صورتی که سال هآست مآیه ننگتم بوده...
ممنوعهِ اون که 2رنگه و پر عقده و کمبوده...
گنآه و فکر بهش ممنوع...
اصن با ادم بد چش تو چش ممنوع.....
#tatalo #mamnoo
_.siM._

Loading...